Herve Yannou

"Iezuiţii şi Compania"
(400 pagini)


"La patru secole şi jumătate de la moartea întemeietorului ei, Ignaţiu de Loyola, Compania lui Iisus deţine încă un loc fundamental în cadrul Bisericii şi în anturajul Papei. Chiar dacă această poziţie i-a fost adesea contestată, aşa cum s-a întâmplat în timpul pontificatului lui Ioan-Paul al II-lea, Compania este prezentă în continuare pe toate fronturile. Având în centrul preocupărilor sale teme cum ar fi globalizarea, avântul Creştinismului în Asia, revoluţia Internetului, şocul biotehnologiilor şi interogaţiile etice care îl însoţesc, mediul înconjurător sau înfruntarea cu Islamul, iezuiţii se străduiesc să inventeze Creştinismul de mâine.

Urmărindu-i istoria zbuciumată, Herve Yannou alcătuieşte portretul viu şi contrastant al Companiei şi al celor aproximativ 19.000 de membri. Care sunt ambiţiile lor, mijloacele lor, aliaţii şi inamicii lor ? Care este realitatea ce se ascunde în spatele mitului puterii oculte a oamenilor în negru ?"

Editura


"Mitul iezuit s-a născut astfel odată cu iezuiţii înşişi. Încă de la crearea ei, natura însăşi a societăţii lor intrigă contemporanii. În 1554, în primul monument de antiiezuitism francez, Pledoaria universităţii din Paris împotriva iezuiţilor, Etienne Pasquier califică foarte tânăra organizaţie drept monstru, întrucât cei pe care îi adună nu sunt nici călugări, nici preoţi : hermafrodiţi, în fond ...

Legenda neagră nu încetează să se amplifice pentru a deveni, în două secole, mitul complotului iezuit, alimentat de rolul politic al noii congregaţii, ajungând prea aproape de Soare, Compania îşi arde aripile. După cum umblă vorba, există întotdeauna un iezuit în spatele conspiraţiilor, al intrigilor, al regicidelor şi al războaielor.

În această organizare internă nu e loc pentru femei. Compania lui Iisus este unul dintre rarele Ordine religioase care nu are ramură feminină."

Herve Yannou


"Duşmanul se poartă ca o femeie în felul său de a fi slab ca forţă, dar tare în insolenţă. Într-adevăr, e în firea femeii, când se ceartă cu un bărbat, să-şi piardă curajul şi s-o ia la fugă, dacă bărbatul îi ţine piept cu dârzenie ; dar dacă, dimpotrivă, bărbatul o ia la fugă pierzându-şi curajul, atunci furia, spiritul de răzbunare, ferocitatea femeii sunt cu atât mai aprige."

A 12-a Regulă a Exerciţiilor Spirituale


"Linguşirile clericilor m-au lăsat rece întotdeauna. Sunt necredincios şi-s mândru că sunt aşa, iar asta de când am fost [elev] la iezuiţi care, prin aroganţa şi indiferenţa lor, m-au îndepărtat de calea Bisericii."

Jacques Seguela, specialist francez în publicitate


CUPRINS :

~ Introducere - De la mit la criză de identitate ~

~ Partea întâi - Papii Negri şi puterea la iezuiţi ~

1. Întemeiere, izbândă şi renaştere ;
* Convertirea lui Ignaţiu de Loyola ; * Un grup de studenţi ; * Stabilirea la Roma ;
* Un nou Ordin religios ; * Flirtul cu Puterea : duhovnicii regilor ;
* Mersul spre prăpastie ; * Suprimarea ; * Reîntoarcerea ;
* Expansiune şi expulzări ;
2. Puterea la iezuiţi ;
*O monarhie bine temperată ; * Obedienţa ; * Intrare şi grade ; * Un Ordin fără femei ;
* Nici capitul, nici parlament : Congregaţia Generală ; * Conducerea obişnuită ;
3. Spiritul Conciliului Vatican II : Moştenirea lui Arrupe
şi Generalatul lui Kolvenbach ;
* Podarul ; * Pacificatorul ;
4. Iezuiţii în conclav : Martini, Bergoglio şi Ratzinger ;
* Iezuiţi principi ai Bisericii ; * Scenariul Martini ; * Scenariul Bergoglio.

~ Partea a doua - Borgo Santo Spirito : Iezuiţii Şi Papa ~

1. Iezuiţi, deci, romani ;
* Protectori suspicioşi ; * Asimilare şi bune oficii ; * Un Ordin prea puternic ? ;
* Papi şi iezuiţi : destine legate ; * Purtători de cădelniţă ai intransigenţei romane ;
* Enciclica ascunsă ; * Iezuiţii lui Pius al XII-lea ;
* Criza de încredere : Arrupe şi Ioan-Paul al II-lea ;
2. În slujba papalităţii ;
* Universitatea Gregoriană : alma mater pontificală ;
* Vocea papei ; * Linia diplomatică ;
* Astronomii Papei între Creaţionism şi Evoluţionism ;
3. Războiul Ordinelor ;
* Spiritul de familie ; * În arcanele Puterii ; * Iezuiţi şi Opus Dei : fraţii vrăjmaşi ;
* Războiul comunicaţiilor ; * Iezuiţii pamfletari ; * Peru, teren de înfruntare ? ;
4. Supunere nu înseamnă obedienţă : Iezuiţii la Sfântul Oficiu ;
* O căsătorie de convenienţă ; * Teologia lui Teilhard de Chatdin ;
* Şcoala de la Fourviere ; * Dialog interreligios şi sincretism ;
* Teologia în India ; * Ultimul teolog al eliberării ; * Derivă doctrinală americană.

~ Partea a treia - Iezuiţii şi lumea ~

1. Un Ordin geopolitic ;
* Cartografia iezuiţilor ; * Networks şi noosferă iezuită ;
2. Extraordinara aventură chineză ;
* Modelul japonez ; * Matteo Ricci alias Li Madou ;
* Strategia iezuiţilor în China ; * Gâlceava riturilor ;
* Ceasornicari şi astronomi la curtea din China ; * Sinologii ;
* Eşecul iezuiţilor în China ; * Marele dicţionar Ricci ;
* China, noua frontieră a iezuiţilor. 3. Misiunile din interior ;
* Artele convertirii : arhitectura, muzica, teatrul şi poezia ;
* Un misionar în Basse-Bretagne ;
* Rolul laicilor şi spiritualitatea iezuită ;
4. Vremea colegiilor : învăţământ şi foşti elevi ;
* Primul Ordin didactic modem ; * Noua faţă a colegiilor ;
* Încadrarea tineretului şi a foştilor elevi.

~ Partea a patra - Compania şi Biserica secolului al XXI-lea ~

1. Lupta contra sărăciei şi a globalizârii ;
* Apostoli ai liberalismului ; * Iezuiţii muncitori ;
* Decretul 4 ; * Iezuiţii altermondialişti ;
2. Creaţia în pericol ;
* Iezuiţii ecologişti ; * Bătălia OMG-urilor ; * Bioeticienii ;
3. Provocarea islamului ;
* Missio islamica ; * Urmările lui 11 septembrie 2001 ;
* Controversa de la Regensburg.

~ Concluzie - A patra Companie ~

* Elemente de bibliografie ;
* Generalii iezuiţilor ;
* Indice.