Gheorghiu Teodor Octavian

"Aşezări umane"
~ Volumul 3 - Istoria urbanisticii europene şi a spaţiilor învecinate până la Renaştere - Roma Antică ~
(256 pagini)


"Spuneam şi în volumul precedent că toate acestea le consider necesare în raport cu penuria de informaţie urbanistică din spaţiul românesc şi, în general, cu dificultatea de accesare ( pe diferite căi ) a acestei informaţii, la scară continentală şi transcontinentală. În egală măsură, în aceste volume se regăsesc, mult mai bine dezvoltate decât în oricare altă sinteză universală cunoscută de mine, elementele care caracterizează urbanistica spaţiului românesc şi a celui din jurul său, în cele câteva etape caracteristice perioadei pre-medievale.

În concluzie, acest volum se referă la antecedentele antice şi definirea urbanistică a spaţiului italian, precum şi la expansiunea fenomenului la scara a ceea ce va deveni Imperiul Roman, acoperind fragmente importante din trei continente. Este, împreună cu expansiunea urbanisticii greceşti tratată în volumul II, refluxul procesului anterior, proces în care Orientul îşi trimitea ( exporta ) modelele şi elementele de tehnică urbană pe direcţia Europei şi spaţiului mediteraneean. De asemenea, fac observaţia că evenimentele urbanistice referitoare la Roma antică sunt contemporane cu o serie dintre cele tratate în volumele I şi II ; mă refer în mod special la urbanistica feniciană ( punică ) şi la cea greacă cu care Roma este într-un strâns contact, chiar dacă temporar şi nu întotdeauna paşnic. Prin urmare, fenomenele trebuiesc corelate şi sub acest aspect."

Octavian Teodor Gheorghiu


CUPRINS :

* Cuvânt înainte.

~ Capitolul 1 - Oraşul etrusc şl antecedentele sale ~

1.1. Generalităţi ;
1.2. Fenomenul "Terramare" ;
1.3. Civilizaţia villanoviană ;
1.4. Civilizaţia etruscă.

~ Capitolul 2 - Civilizaţia romană - generalităţi ; etapa dezvoltărilor urbane spontane - Roma Antică ~

~ Capitolul 3 - Urbanism roman prestabilit ~

~ Capitolul 4 - Urbanistică romană regională Nord-Vestul Africii ( Mauretania ) ~

~ Capitolul 5 - Urbanistică romană regională Britannia ( Anglia ) ~

~ Capitolul 6 - Urbanistică romană regională Dacia romană ~

~ Capitolul 7 - Urbanistică romană târzie şl bizantină din Nordul Dunării şl Dobrogea ~

~ Capitolul 8 - Alte componente ale urbanisticii romane ~

Ansambluri sacre, palate sau vile imperiale, ferme ( villa rustica ), drumuri, poduri, apeducte, centuriatio, limesuri şl anexele lor ( castre, quadriburgium-uri, turnuri, etc. )

* Concluzii parţiale ;
* Notă referitoare la componenta grafică a cărţii ( ilustraţia ) ;
* Bibliografie ;
* Indice ( nume de aşezări, ansambluri şl situri arheologice ).